Wat gebeurde er verder met het cadeautje? Een kleuter met een sterk karakter onthulde dit nieuwsgierig…😏

Het was aanvankelijk moeilijk om tot therapie te komen, maar ik merkte dat een kleine verrassing zijn effect niet miste. In dit doosje stak ik therapiekaarten. De kleuter mocht een blanco kaart uitkiezen en daarna omdraaien. Zo was het verrassingseffect groter. Alsnog was er het eigen willetje, waarbij ze een kaart weigerde. De volgende wilde ze telkens wel doen. Enthousiasme werd voelbaar, zowel bij het kind als bij mij. Een mooi compromis tussen therapeut en het kind. Waarbij het kind kan kiezen en therapeut nog voldoende kan sturen in het kader van de beoogde therapiedoelen te bekomen. 🙏🏼

#ergo #ergolyn #cadeautje #verrassing #activiteitenbox #therapiekaarten #compromis #therapeutenhetkind #therapiedoelen