Het hele plaatje van een kind belangt me aan. Hierbij staat het denken en handelen, met eveneens het betrokken welbevinden, centraal. Elk kind is uniek. Waarbij beperkingen ondersteund dienen te worden om de mogelijkheden en het talent van het kind zoveel mogelijk in de kijker te zetten. 

Het werkdomein van een ergotherapeut is breed. Eveneens binnen een bepaalde doelgroep. Daarom een korte toelichting over wat therapie voor een kind kan inhouden.

PSYCHOMOTORISCH

 • Grove motoriek, evenwicht en lichaamscontrole
 • Lateralisatie moeilijkheden: het overkruisen van de middenlijn en ontwikkelen van voorkeurshand
 • Fijne motoriek: grijpfunctie, oog-handcoördinatie, bimanuele coördinatie, kracht, precisie, snelheid, verwerven van technische vaardigheden (knippen, plakken, prikken, rijgen,…)
 • Grafomotoriek: tekenen
 • Typ10 cursus: blind leren typen op speelse en therapeutische wijze, zonder tijdsdruk op het tempo van het kind. 

PRE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN

 • Schrijftherapie
 • Rekentherapie

COGNITIE

 • Visueel-ruimtelijke: figuur achtergrond discriminatie, visueel voorstellingsvermogen,…
 • Aandacht- en geheugentraining
 • Zelfinstructievaardigheden ontwikkelen
 • Huiswerkbegeleiding

ZELFREDZAAMHEID

 • ADL-training: leren uitvoeren van alledaagse handelingen (ADL)
  • Veters knopen
  • Aan- en uitkleden
  • Knopen – ritsen hanteren
  • Eten met mes en vork
  • Functioneel gebruik maken van materialen