Het hele plaatje van een kind belangt me aan. Hierbij staat het denken en handelen, met eveneens het betrokken welbevinden, centraal. Elk kind is uniek. Waarbij beperkingen ondersteund dienen te worden om de mogelijkheden en het talent van het kind zoveel mogelijk in de kijker te zetten. 

Het werkdomein van een ergotherapeut is breed. Eveneens binnen een bepaalde doelgroep. Daarom een korte toelichting over wat therapie voor een kind kan inhouden.

PSYCHOMOTORISCH

 • Grove motoriek, evenwicht en lichaamscontrole
 • Lateralisatie moeilijkheden: het overkruisen van de middenlijn en ontwikkelen van voorkeurshand
 • Fijne motoriek: grijpfunctie, oog-handcoördinatie, bimanuele coördinatie, kracht, precisie, snelheid, verwerven van technische vaardigheden (knippen, plakken, prikken, rijgen,…)
 • Grafomotoriek: tekenen

SCHOOLSE VAARDIGHEDEN & COGNITIE

 • Schrijftherapie
 • Blind leren typen via Typ10: op speelse wijze, zonder tijdsdruk en op tempo van het kind
 • Visueel-ruimtelijke: figuur achtergrond discriminatie, visueel voorstellingsvermogen,…

COGNITIE

 • Aandacht- en geheugentraining
 • Executieve functies – zelfinstructievaardigheden ontwikkelen:
  plannen en organiseren, impulscontrole, structuur maken en houden, doelgericht handelen, reflectievermogen,…
 • Prikkelverwerking & Sensorische integratie:
  prikkelverwerking en gedrag | over- en onderprikkeling. Op basis van het sensorisch profiel worden er op maat adviezen geformuleerd.

ZELFREDZAAMHEID

 • ADL-training: leren uitvoeren van alledaagse handelingen (ADL)
  • Veters knopen
  • Aan- en uitkleden
  • Knopen – ritsen hanteren
  • Eten met mes en vork
  • Functioneel gebruik maken van materialen (en eventuele hulpmiddelen)
 • Op participatie of maatschappelijk niveau: leren omgaan met geld,…