De gegevens van de verkoper

NAAM BEDRIJF: Belloce VOF

E-mailadres: info@belloce.be

Adres: Kapellestraat 86 C, 2630 Aartselaar

Ondernemingsnummer: 0778.748.266

Bankrekeningnummer: BE79 0689 4371 3633

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW. BTW niet van toepassing.

Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Aanbod en bestelling

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra jij jouw bestelling online plaatst of via e-mail plaatst en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via ons online betaalplatform Mollie. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Je geeft steeds je contactgegevens en/of facturatiegegevens in. Bij betaling is je aankoop definitief.

Herroepingsrecht

Voor digitale artikelen geldt geen herroepingsrecht.

De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld .

Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Levering en uitvoering

Alle artikels worden digitaal afgeleverd zoals bij afronding van de bestelling.

Cadeaucheques, kortingscodes en acties

Cadeaucheques hebben, zowel in onze webwinkel, een geldigdheidsduur van 1 jaar.

Indien het aankoopbedrag van het product lager ligt dan de waarde van de cadeaucheque, zal Belloce VOF een nieuwe cadeaucheque meesturen gelijk aan de waarde van het verschil. De geldigheid van deze cadeaucheque is gelijk aan die van de als eerste uitgegeven cadeaucheque.

Indien het aankoopbedrag van het product hoger ligt, zijn aanvullende betalingen vereist.

Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheden zijn alleen geldig gedurende de hierbij vermelde periode. De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de code of cheque. Ze mogen niet met andere kortingen worden gecombineerd of aan derden worden overgedragen (een registratie op naam is dan ook voorwaarde voor uitgifte). Er kan nooit een geldbedrag worden uitbetaald en bij een omruiling of retournering wordt de korting nooit vergoed.

Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheid kunnen gecombineerd worden met een cadeaucheque, dat geldt als regulier betaalmiddel.

Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument. Ook schrijffouten in het e-mailadres van de consument verbinden Belloce VOF nergens toe

Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode/actiecheque en cadeaucheque is uiteraard niet toegestaan.

Website

Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door Belloce VOF worden aangepast.

De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.

De verkoper is niet aansprakelijk voor:

  • het gebrekkig functioneren van de website;
  • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
  • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.

Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@belloce.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.

Toepasselijk recht

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.