Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie over de tarieven.

Observatie (60 min)
Therapie (30 min)

Bij een nieuwe aanmelding plannen we eerst samen een observatiemoment. Hierin worden moeilijkheden in kaart gebracht, hulpvragen en doelstellingen geformuleerd om vervolgens een plan van aanpak te bepalen.