Lessen

De lessen gaan enkel door wanneer er voldoende belangstelling is. Er geldt een minimum van 3 inschrijvingen. Indien er een les niet kan doorgaan, dan krijgt u het bedrag teruggestort.

Betaling

Een lessenreeks wordt vooraf betaald of bij de start van de eerste les.

Een losse les kan bij de start cash of via mobile pay betaald worden.

Indien er prijswijzigingen zijn, wordt u hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Annuleringsbeleid

Er dient ten minste 48u op voorhand geannuleerd te worden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Dit om nog de kans te krijgen om het plaatsje last minute te kunnen invullen.

  • Indien de termijn van 48u op voorhand verstreken is, wordt het bedrag in rekening gebracht.
  • Indien u de termijn van 48u kan toepassen, bekijken we samen of er een andere mogelijkheid bestaat om de les in te halen.

Indien Ergolyn annuleert door verhindering of overmacht, zal u hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

Yoga Outfit

Makkelijke kledij waarin het kind zich makkelijk kan voortbewegen is aan te raden. Dit kan een jogging, legging, sportbroek zijn. Een T-shirt of losse trui. Doorgaans wordt er op blote voeten gewerkt, dus schoenen die makkelijk aan en uit kunnen zijn aan te raden.

Aansprakelijkheid

Ergolyn is niet aansprakelijk voor diefstel of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Gelieve waardevolle zaken thuis te laten.

Ergolyn kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsels. Indien uw kind een specifieke medische behandeling krijgt, raadpleeg vooraf altijd uw behandelende arts.

Reviews & Feedback

Ergolyn houdt van feedback om de hulpverlening steeds te kunnen optimaliseren. Dus zowel positieve feedback als punten voor verbetering zijn van toepassing.

Indien er zich een klacht voordoet, probeer dit eerst te bespreken met Ergolyn. Zo kunnen we samen in gesprek op zoek naar een oplossing.

Feedback is steeds welkom via e-mail. U kan ook een beoordeling sturen waarbij steeds de vraag wordt gesteld om deze te verspreiden via verscheidene sociale media kanalen. Indien u zelf een bericht wenst te schrijven op sociale media kan dit altijd via de Facebook pagina Ergolyn.