Het gezicht achter Ergolyn… Evelyn Schrauwen. In 2015 behaalde ik mijn bachelor in de toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool, afstudeerrichting klinische psychologie. Vanuit deze opleiding groeide mijn interesse in functionele therapie, waarbij psyche en handelen elkaar aanvullen. Mijn keuze voor een bijkomende opleiding ‘ergotherapie’ was al snel gemaakt. In 2018 studeerde ik af aan de AP Hogeschool – met ervaring in verschillende doelgroepen: geriatrie, fysieke revalidatie (voornamelijk NAH – CVA) en psychiatrie.

In hoofdberoep ben ik momenteel werkzaam in de ouderenpsychiatrie van UPC Duffel, waarbij geestelijke gezondheidszorg en geriatrie hand in hand gaan. De doelgroep bestaat hier uit ouderen met angst- en stemmingsstoornissen of met cognitieve stoornissen ten gevolge van langdurige psychische kwetsbaarheid of een dementieel proces. 

Evenzeer voelde ik enthousiasme om aan de slag te gaan met kinderen, waardoor ergotherapie als zelfstandige in bijberoep een echte verrijking vormt. Daarnaast blijft de passie voor revalidatie, zowel motorisch als cognitief, bestaan. Daarom behoren ook personen met een niet-aangeboren hersenletsel tot de doelgroep.

Levenslang leren vind ik zeer belangrijk, zowel tijdens als na mijn opleiding. Daarom volg ik regelmatig bijscholingen om me verder te verdiepen in diverse problematieken en up-to-date te blijven. Zo kan ik de betrokken doelgroep gerichter bijstaan, met de nodige evidence based kennis.