Als ergotherapeute ben ik gespecialiseerd in het handelen van een persoon, waarbij het einddoel het optimaal zelfstandig functioneren is. De focus ligt op de mogelijkheden en oplossingen in het dagelijks handelen te verkrijgen op drie verschillende domeinen: wonen/zelfzorg – werken/school – vrije tijd.

Talentgericht of krachtgericht werken vormt het streefdoel, waarbij de mogelijkheden van de persoon zoveel mogelijk ingezet en ondersteund worden. Desalniettemin met nodige aanpassingen  en of (kleine) hulpmiddelen te voorzien. 

Kinderen

Niet-Aangeboren Hersenletsel