MOTORISCHE REVALIDATIE

 • Grove motoriek, evenwicht en proprioceptie
 • Fijne motoriek: o.a. grijpfunctie, oog-handcoördinatie, kracht, precisie, bimanuele coördinatie,…
 • Schrijfmotoriek

COGNITIEVE REVALIDATIE

 • Aandachtstraining
 • Geheugentraining
 • Executieve functies trainen. Executief functioneren omvat plannen en organiseren, agendabeheer, impulscontrole, time management, realistische doelen stellen, initiatievermogen, metacognitie (zelfmonitoring en zelfevaluatie).
 • Prikkelverwerking: anders leren omgaan met prikkels
 • Compenserende strategieën en hulpmiddeltjes

ZELFREDZAAMHEID

 • Transfers: rechtstaan, gaan zitten, zich verplaatsen,…
 • Uitvoeren van alledaagse handelingen (ADL) zoals aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken, eten met mes en vork,… en functioneel gebruik maken van materialen.
 • Huishoudelijke taken weer opnemen: koken, wassen,…
 • Planning en organisatie van huishoudelijke taken
 • Energiemanagement, vermoeidheid en prikkelverwerking

HULPMIDDELENADVIES