MOTORISCHE REVALIDATIE

  • Grove motoriek, evenwicht en proprioceptie
  • Fijne motoriek: o.a. grijpfunctie, oog-handcoördinatie, kracht, precisie, bimanuele coördinatie,…
  • Schrijfmotoriek

COGNITIEVE REVALIDATIE

  • Aandachtstraining
  • Geheugentraining
  • Executieve functies trainen. Executief functioneren omvat plannen en organiseren, agendabeheer, impulscontrole, time management, realistische doelen stellen, initiatievermogen, metacognitie (zelfmonitoring en zelfevaluatie).

ZELFREDZAAMHEID

  • Transfers: rechtstaan, gaan zitten, zich verplaatsen,…
  • Uitvoeren van alledagelijkse handelingen (ADL) zoals aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken, eten met mes en vork,… en functioneel gebruik maken van materialen.
  • Huishoudelijke taken weer opnemen: koken, wassen,…
  • Planning en organisatie van huishoudelijke taken

HULPMIDDELENADVIES