Klein groot geluk deze week… ✍🏼

In mijn fulltime job werk ik in de ouderenpsychiatrie. Deze week kwam er een patiënt een aantal dagen terug in opname in functie van nazorg om te herevalueren hoe het thuis ging.

Patiënte is psychosegevoelig waardoor het nuanceren in emoties moeilijk werd. De belevingen gedurende dag werden telkens herleid tot een boos/bang gevoel.

In het kader tot gevoelens leren (h)erkennen, kreeg ze een individuele opdracht: namelijk dagboekregistraties aan de hand van een emotiecirkel. Elk uur/dagdeel gaf ze een kleur, overeenstemmend met het gevoel van dat moment. En dit op vaste momenten in de dag, in het hier en nu, zodat haar gevoel niet herkauwd kon worden of overdacht kon worden.

Voorheen was voornamelijk een boos/bang gevoel (rood/oranje) aanwezig, gedurende de hele dag. 🧡❤️
Spontaan sprak ze me deze week aan dat haar dagboekregistraties nu meer gevoelens kende. Dat nu bijna alle kleuren voorkomen. Dus ook blij, gewoon, krachtig,… 💛💚💙💜
Maw dit was een ondersteunend middel bij het doorlopen van haar proces. En eveneens in de toekomst!

#ergo #ergolyn #ergotherapiewerkt #emoties #differentiëren #nuanceren #dagboekregistraties #psychosegevoelig