Tag differentiëren

Emotieregulatie bij psychosegevoeligheid

Klein groot geluk deze week… ✍🏼 In mijn fulltime job werk ik in de ouderenpsychiatrie. Deze week kwam er een patiënt een aantal dagen terug in opname in functie van nazorg om te herevalueren hoe het thuis ging. Patiënte is… Continue Reading →

© 2023 Ergolyn

Theme by Anders NorenUp ↑