Evelyn Schrauwen, 27 jaar, met een passie voor zorg. Maar niet zomaar ‘zorgen voor’… Wel waarbij het meest zelfstandige handelen primeert en alle mogelijkheden benut worden. Vaak ook geïnspireerd door hoe onze geest ons handelen kan beïnvloeden.

Wanneer ik mijn bachelor toegepaste psychologie behaalde in 2015, bleef ik getriggerd door meer functionele therapie. Waarbij psyche en handelen elkaar aanvullen! Vandaar ergotherapie… 💁🏼

Momenteel werk ik in hoofdberoep in de ouderenpsychiatrie, waar ouderen te kampen hebben met angst- en stemmingsstoornissen.

Evenzeer voelde ik de passie om aan de slag te gaan met kinderen, waardoor ergotherapie als zelfstandige in bijberoep een echte verrijking vormt! Ik leer kinderen schrijven, een betere werkhouding bekomen, een betere motoriek verwerven. Zoals zichzelf leren aankleden of andere fijne motoriek. Kortom meer evenwicht bekomen, zowel fysiek als mentaal. Zelfvertrouwen en zelfbeeld is onlosmakelijk verbonden aan onze therapieën. 🏃‍♀️

Voor de doelgroep niet aangeboren hersenletsel (NAH) blijft ook een passie bestaan. Zowel motorische als cognitieve revalidatie behoren tot mijn takenpakket! 🧠

Kortom voor elke doelgroep: het meest zelfredzaam waarbij je je goed in je vel kan voelen! 🥰