Een reeks stoeltjes op dezelfde manier nabouwen om de visuomotoriek te oefenen. Daarna gingen we verder met ruimtelijke begrippen ter voorbereiding van rekentaal: voor/achter, op/onder, tussen, naast, eerste/laatste,… ➡️⬅️⬆️

#ergo #ergolyn #therapiebijkleuters #visuomotoriek #ruimtelijkebegrippen #voorbereidenderekentaal