Over wat spreken we als het over plannen en organiseren gaat? Wie is nu die ‘interne manager’, die vooraan in de hersenen ligt?

Een beter beeld over wat executieve functies nu juist inhouden 🧐👁️

#ergo #ergolyn #plannenenorganiseren #ennogveelmeer #executievefuncties