Dit maakt onze job zo (h)eerlijk! 💙 Samen streven naar de doelen, dromen van patiënten. Maar als het nodig is, ook confronteren wanneer het (te) onrealistisch is… Toch blijven we voor ogen houden: wat onmogelijk lijkt, terug mogelijk maken! 💪

#ergo #ergolyn #heerlijkejob #mogelijkenwenselijk #haalbaarenonbereikbaar #droomenrealiteit #hetonmogelijkemogelijkmaken