Gisteren volgde ik een opleiding rond hulpmiddelen om nog meer persoonsgericht te kunnen adviseren!

We kregen een stappenplan mee hoe we dit nu exact doen. Waaruit bleek dat we dit vaak al doen, maar eerder vanuit een ergotherapeutische houding of denkkader. Wat is het fijn om dit nu vertaald te zien in een bepaalde structuur om zeker niets over het hoofd te zien ✔️

Daarna volgde de hulpmiddelen van UNIK, waar we instant blij van werden als ergotherapeut! Het stigmatiserende werd overboord gegooid. Alles in het kader van mooi zijn en comfort! Wat een verademing en blije gezichten 😊🙋🏼

#ergo #ergolyn #opleiding #levenslanglerende #hulpmiddelen #hulpmiddelen2punt0 #UNIK #esthetischeaspect #comfort #blijeergotherapeuten — Samen met UNIKproducts en Groepspraktijk, SAMEN STERK in UNIKproducts.