Een helder beeld van wat Ergolyn doet en voor wie. Een rustig, maar toch kleurrijk resultaat!

“Samen op zoek naar maximale mogelijkheden” 💙
Een quote die ik aanbid in heel mijn zijn, zowel als ergotherapeut als Evelyn.

#ergo #ergolyn #ergolynopdekaart #folders #ergotherapie #kinderen #nietaangeborenhersenletsel #samenopzoeknaarmaximalemogelijkheden